Polityka Prywatnosci
serwisu www.przyjaciolkaprzyjaciolki.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu internetowego www.przyjaciolkaprzyjaciolki.pl

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych Serwisowi jest: Studio Urody Paulina Szczepańska z siedzibą w Warszawie, 01-892 przy ul. Zbigniewa Romaszewskiego 6 lok. B4 (woj. mazowieckie), NIP: 118-214-66-25

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w momencie zaakceptowania informacji o plikach cookies i przetwarzaniu danych lub w przypadku dalszego świadomego korzystania z Serwisu mimo wyłączenia powiadomienia.

5. Serwis przetwarza informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez używanie plików “cookies”, w celu identyfikacji takich danych jak: - Identyfikatory online (włączając pliki cookies) - Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń - Identyfikatory klientów

6. Serwis zbiera tylko i wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. korespondencja mailowa lub kontakt telefoniczny z użytkownikiem wyłącznie w ramach konsultacji.

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i/lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W przypadku chęci modyfikacji lub usunięcia danych prosimy o kierowanie prośby na adres mailowy: [email protected]yjaciolki.pl

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.przyjaciolkaprzyjaciolki.pl. Strony te mogą prowadzić własną politykę dotyczącą prywatności oraz posiadać regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości w związku z którymkolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji - prosimy o kontakt pod nr. +48 500-100-715.